Vizitka podjetja

Naziv podjetja:ITeUM informacijske storitve d.o.o.
Skrajšan naziv podjetja:ITeUM d.o.o.
Sedež podjetja:Celovška cesta 291, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka:3455157
Identifikacijska številka za DDV:SI 72740779
Osnovni kapital:7.500,00 €
Vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani:Srg 2008/41623
TRR:pri Novi KBM 04302 0001528607
Direktor:Aleš Kuclar