Poslanstvo in vizija

Poslanstvo podjetja je prodaja, uvajanje, prilagajanje in razvijanje učinkovitih poslovnih rešitev za potrebe sodobnega delovnega okolja, po meri specifičnih zahtev in potreb podjetij.

Svoje poslanstvo izvajamo z uvajanjem naprednih tehnologij in ustreznih informacijskih rešitev, s katerimi prispevamo k razvoju podjetij, k lastnemu razvoju, h krepitvi njihove konkurenčnosti in doseganju zastavljenih poslovnih ciljev.

Na poti k izpolnitvi vizije nas vodijo visoki kakovostni standardi, strateška partnerstva s ponudniki učinkovitih poslovno informacijskih rešitev ter nenehno sledenje trendov in novosti na svetovnem trgu.

Temeljne vrednote, na katerih sloni vsakodnevno poslovanje podjetja so:

  • gradnja dolgoročnih partnerskih odnosov s poslovnimi partnerji in zaposlenimi,
  • krepitev medsebojnega zaupanja in razumevanja s poslovnimi partnerji,
  • pravočasnost in odzivnost v vseh primerih (ponudba, svetovanje, tehnična podpora, servis),
  • izpolnjevanje danih obljub,
  • prilagodljivost ponudbe poslovnim potrebam uporabnikov,
  • zanesljivost postavljenih rešitev,
  • rešitve z dodano poslovno vrednostjo.