OTA-S d.o.o.

Podjetje za računovodsko in poslovno sodelovanje.

Prilagodili smo jim TIM rešitev za enostavno in transparentno vodenje in planiranje aktivnosti, spremljanje realizacije porabljenega časa in sredstev na projektih.

Število zaposlenih: > 10

Kontaktna oseba: Petra Bukovšek

OTA-S d.o.o.
Ulica Bratov Babnik 10
1000 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran: www.ota-s.si