Futura PR d.o.o.

Specializirana družba za svetovanje, načrtovanje in izvajanje celovitih programov na področju odnosov z javnostjo.

Vzpostavili smo dokumentni sistem M-Files, definirali meta podatke, izdelali dokumentne predloge, z delotoki podprli poslovne procese in ga povezali z obstoječim zalednim sistemom.

Število zaposlenih: >16

Kontaktna oseba: Matjaž Klipšteter

Futura PR d.o.o.
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran: www.futurapr.si