Amebis d.o.o.

Razvoj jezikovnih tehnologij, elektronsko založništvo slovarjev, leksikonov in enciklopedij, ter podpora njihovim knjižnim verzijam. Posebej znani so slovarji ASP(32), saj jih uporablja velika večina Slovencev, pa tudi precejšnje število uporabnikov izven meja Slovenije. Na področju jezikovnih tehnologij so prisotni na vseh njenih segmentih. Tu so zastopani jezikovni moduli (črkovalniki, delilniki, tezavri, slovnični pregledovalniki), prevajalni sistemi, govorne tehnologije (razpoznava in sinteza govora), besedilni korpusi in sistemi dialoga…

Implementacija in prilagoditev MS Dynamics CRM 4.0 sistema.

Število zaposlenih:  >10

Kontaktna oseba: Anton Romšak

Amebis d.o.o.
Bakovnik 3
1241 Kamnik
Slovenija

Spletna stran: www.amebis.si